Web-app là phần mềm chạy trên nền tảng web thay vì nền tảng ứng dụng cài đặt trên máy tính như truyền thống. Tại myjoomlaplace chúng tôi không bán phần mềm, chúng tôi lập trình web-app riêng cho từng doanh nghiệp, phù hợp hoàn toàn với doanh nghiệp, không thừa không thiếu.

  • Nền tảng website có thể truy cập để quản lý kinh doanh bằng bất kì thiết bị nào có Internet.
  • Tương thích với di động, giúp nhân viên và các cấp quản lý dễ dàng theo dõi bằng di động trong các điều kiện làm việc thực tế.
  • Không cần cài đặt, chỉ cần một thiết bị có trình duyệt, truy cập vào website bằng tài khoản được cấp riêng.
  • Do được lập trình riêng nên web-app tại Mona Media rất sát với công việc mà mỗi nhân viên phải làm. Không cần mất thời gian training quá nhiều.
  • Không bị giới hạn lưu trữ files, tài liệu được lưu trữ tại server. Tránh tình huống thiếu xót tài liệu do để quên tại nhà/công ty khi cần.
  • Bảo mật tuyệt đối, không bị ảnh hưởng bởi sự cố hư hỏng máy móc tại công ty.